Komplexní zajištění - Kongresů, konferencí, workshopů
Komplexní zajištění
Komplexní zajištění - Společenských a kulturních akcí
Komplexní zajištění
Služby v oblasti - Asociačního managementu
Služby v oblasti

NOVINKY

AKCE 2020 – ZMĚNY
AKCE 2020 – ZMĚNY

V souvislosti se současnou epidemií COVID-19 dochází ke změnám termínů, případně i rušení pořádaných akcí. Více informací k jednotlivým akcím naleznete v sekci Kalendář akcí/2020. Seznam průběžně aktualizujeme.

NOVINKY

AKCE

Jarní sympozium Lundbeck – AKCE PŘESUNUTA NA 2.–3. 10.!
Jarní sympozium Lundbeck – AKCE PŘESUNUTA NA 2.–3. 10.!

Sympozium se bude konat 2.–3. 10. 2020.

Dětská diabetologie 2020 – AKCE PŘESUNUTA NA 9.–10. 10.!
Dětská diabetologie 2020 – AKCE PŘESUNUTA NA 9.–10. 10.!

Konference se bude konat v novém termínu 9.–10. 10. 2020.

52. konference gynekologie dětí a dospívajících – AKCE PŘESUNUTA NA 22.–24. 10.!
52. konference gynekologie dětí a dospívajících – AKCE PŘESUNUTA NA 22.–24. 10.!

Konference se bude konat v novém termínu 22.–24. 10. 2020.

19. konference dětské pneumologie – AKCE PŘESUNUTA NA 17. 10.!
19. konference dětské pneumologie – AKCE PŘESUNUTA NA 17. 10.!

Konference se bude konat v novém termínu 17. 10. 2020.

26. česko-slovenské angiologické sympozium s postgraduální tematikou – AKCE PŘESUNUTA NA 30.–31. 8.!
26. česko-slovenské angiologické sympozium s postgraduální tematikou – AKCE PŘESUNUTA NA 30.–31. 8.!

Tématy letošního ročníku postgraduálního sympozia jsou ateroskleróza, kritická končetinová ischemie, screening ve vaskulární medicíně a zajímavé kazuistiky.

3rd International Conference on Sociolinguistics
3rd International Conference on Sociolinguistics

New forum for cutting-edge sociolinguistic research. Main themes: diversities, new media and language management

AKCE


Kongresy | Konference | Sympozia | Workshopy | Školení | Koncerty | Asociační management                   Společnost AMCA byla založena v roce 2005 s cílem poskytovat komplexní služby v oblasti pořádání odborných konferencí, firemních a kulturních akcí. Její pracovní tým tvoří zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v tomto oboru.
Od svého založení společnost úspěšně zorganizovala stovky národních i mezinárodních lékařských, matematicko-fyzikálních a dalších vědeckých konferencí, firemních akcí a koncertů vážné hudby. Největší dosud pořádanou akcí byl 25. světový kongres Mezinárodní angiologické unie, který se konal v červenci 2012 v Praze za účasti 1 100 lékařů a vystavovatelů. Mimo samotnou organizační činnost nabízí společnost AMCA i služby spojené s asociačním managementem.

Mezi naše klienty mimo jiné patří:
• Fyzikální ústav AV ČR • Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze • Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze • Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze • Matematický ústav AV ČR • Česká společnost průmyslové chemie • Česká angiologická společnost ČLS JEP • Česká lymfologická společnost ČLS JEP • Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP • Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP • Česká společnost pro analytickou cytologii.

 

O společnosti