Komplexní zajištění - Kongresů, konferencí, workshopů
Komplexní zajištění
Komplexní zajištění - Společenských a kulturních akcí
Komplexní zajištění
Služby v oblasti - Asociačního managementu
Služby v oblasti

NOVINKY

AKCE 2020 – ZMĚNY
AKCE 2020 – ZMĚNY

V souvislosti se současnou epidemií COVID-19 dochází ke změnám termínů, případně i rušení pořádaných akcí. Více informací k jednotlivým akcím naleznete v sekci Kalendář akcí/2020. Seznam průběžně aktualizujeme.

NOVINKY

AKCE

26. česko-slovenské angiologické sympozium s postgraduální tematikou – AKCE PŘESUNUTA NA 30.–31. 8.!
26. česko-slovenské angiologické sympozium s postgraduální tematikou – AKCE PŘESUNUTA NA 30.–31. 8.!

Tématy letošního ročníku postgraduálního sympozia jsou ateroskleróza, kritická končetinová ischemie a zajímavé kazuistiky

Jarní sympozium Lundbeck
Jarní sympozium Lundbeck

Akce přeložena z 20.–21. 3.

10. kongres ČOSKF 2020
10. kongres ČOSKF 2020

Kongres České společnosti klinické farmacie

Dětská diabetologie 2020
Dětská diabetologie 2020

Konference Sekce pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP

19. konference dětské pneumologie
19. konference dětské pneumologie

Konference České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP

52. konference gynekologie dětí a dospívajících – AKCE PŘESUNUTA NA 22.–24. 10.!
52. konference gynekologie dětí a dospívajících – AKCE PŘESUNUTA NA 22.–24. 10.!

Akce přeložena z 2.–4. dubna.

Tělovýchovné lékařství 2020
Tělovýchovné lékařství 2020

Konference České společnosti tělovýchovného lékařství

AKCE


Kongresy | Konference | Sympozia | Workshopy | Školení | Koncerty | Asociační management                   Společnost AMCA byla založena v roce 2005 s cílem poskytovat komplexní služby v oblasti pořádání odborných konferencí, firemních a kulturních akcí. Její pracovní tým tvoří zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v tomto oboru.
Od svého založení společnost úspěšně zorganizovala stovky národních i mezinárodních lékařských, matematicko-fyzikálních a dalších vědeckých konferencí, firemních akcí a koncertů vážné hudby. Největší dosud pořádanou akcí byl 25. světový kongres Mezinárodní angiologické unie, který se konal v červenci 2012 v Praze za účasti 1 100 lékařů a vystavovatelů. Mimo samotnou organizační činnost nabízí společnost AMCA i služby spojené s asociačním managementem.

Mezi naše klienty mimo jiné patří:
• Fyzikální ústav AV ČR • Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze • Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze • Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze • Matematický ústav AV ČR • Česká společnost průmyslové chemie • Česká angiologická společnost ČLS JEP • Česká lymfologická společnost ČLS JEP • Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP • Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP • Česká společnost pro analytickou cytologii.

 

O společnosti