ACADEMIC AND MEDICAL
CONFERENCE AGENCY

O společnosti

Pořádání odborných konferencí, firemních a kulturních akcíSpolečnost AMCA byla založena v roce 2005 s cílem poskytovat komplexní služby v oblasti pořádání odborných konferencí, firemních a kulturních akcí. Její pracovní tým tvoří zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v tomto oboru.
Od svého založení společnost úspěšně zorganizovala desítky národních i mezinárodních lékařských, matematicko-fyzikálních a dalších vědeckých konferencí, firemních akcí a koncertů vážné hudby. Největší dosud pořádanou akcí byl 25. světový kongres Mezinárodní angiologické unie, který se konal v červenci 2012 v Praze za účasti 1 100 lékařů a vystavovatelů. Mimo samotnou organizační činnost nabízí společnost AMCA i služby spojené s asociačním managementem.

Mezi naše klienty mimo jiné patří:
• Fyzikální ústav AV ČR • Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze • Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze • Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze • Matematický ústav AV ČR • Česká společnost průmyslové chemie • Česká angiologická společnost ČLS JEP • Česká lymfologická společnost ČLS JEP • Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP • Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP • Česká společnost pro analytickou cytologii

Při organizaci kongresů a ostatních akcí spolupracujeme s předními umělci, profesionálními tlumočníky, poskytovateli kongresové techniky a renomovanými cestovními a dopravními agenturami. Disponujeme vlastním, po dlouhá léta vyvíjeným kongresovým systémem, který umožňuje nejen přímé propojení plateb s registračními formuláři, automatické generování dokladů, ubytovacích poukazů či jakýchkoliv komplexních exportů, ale také možností přijímání abstrakt či plných textů přednášek, jejich hodnocení atd. V podstatě všemi možnými užitečnými nástroji, které mají jak účastníkovi, tak i programovému či organizačnímu výboru zjednodušit a urychlit jakoukoliv práci. Vše samozřejmě jak v českém, tak i v anglickém jazyce.
Ke klientovi přistupujeme osobním přístupem a každou, i sebemenší akci řešíme se stoprocentním nasazením. Na požádání Vám rádi zajistíme reference od konkrétních klientů.
Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv požadavkem. Zdarma navrhneme předběžné rozpočty, prezentace možných míst konání a další materiály potřebné k rozhodování jak o místě konání, tak o organizačním zajištění. V případě, že plánujete jakoukoliv odbornou či společenskou akci (počet účastníků nehraje roli), nechte si od nás vypracovat konkurenční nabídku k porovnání.
Za celou naši dlouholetou působnost v kongresové turistice jsme všechny námi organizované akce zakončili se stoprocentní úspěšností. Jsme si jisti, že naše profesionální zkušenosti mohou Vaši odbornou akci povýšit na skutečně vysokou úroveň.