ACADEMIC AND MEDICAL
CONFERENCE AGENCY

O společnostiSpolečnost AMCA byla založena v roce 2005 s cílem poskytovat komplexní služby v oblasti pořádání odborných konferencí, firemních a kulturních akcí. Její pracovní tým tvoří zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v tomto oboru.
Od svého založení společnost úspěšně zorganizovala stovky národních i mezinárodních lékařských, matematicko-fyzikálních a dalších vědeckých konferencí, firemních akcí a koncertů vážné hudby. Největší dosud pořádanou akcí byl 25. světový kongres Mezinárodní angiologické unie, který se konal v červenci 2012 v Praze za účasti 1 100 lékařů a vystavovatelů. Mimo samotnou organizační činnost nabízí společnost AMCA i služby spojené s asociačním managementem.
Při organizaci kongresů a ostatních akcí spolupracujeme s předními umělci, profesionálními tlumočníky, poskytovateli kongresové techniky a renomovanými cestovními a dopravními agenturami. Disponujeme vlastním, po dlouhá léta vyvíjeným kongresovým systémem, který umožňuje nejen přímé propojení plateb s registračními formuláři, automatické generování dokladů, ubytovacích poukazů či jakýchkoliv komplexních exportů, ale také možností přijímání abstrakt či plných textů přednášek, jejich hodnocení atd. V podstatě všemi možnými užitečnými nástroji, které mají jak účastníkovi, tak i programovému či organizačnímu výboru zjednodušit a urychlit jakoukoliv práci. Vše samozřejmě jak v českém, tak i v anglickém jazyce.
Ke klientovi přistupujeme osobním přístupem a každou, i sebemenší akci řešíme se stoprocentním nasazením. Na požádání Vám rádi zajistíme reference od konkrétních klientů.
Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv požadavkem. Zdarma navrhneme předběžné rozpočty, prezentace možných míst konání a další materiály potřebné k rozhodování jak o místě konání, tak o organizačním zajištění. V případě, že plánujete jakoukoliv odbornou či společenskou akci (počet účastníků nehraje roli), nechte si od nás vypracovat konkurenční nabídku k porovnání.
Za celou naši dlouholetou působnost v kongresové turistice jsme všechny námi organizované akce zakončili se stoprocentní úspěšností. Jsme si jisti, že naše profesionální zkušenosti mohou Vaši odbornou akci povýšit na skutečně vysokou úroveň.

Mezi naše klienty mimo jiné patří:
• Fyzikální ústav AV ČR • Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze • Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze • Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze • Matematický ústav AV ČR • Česká společnost průmyslové chemie • Česká angiologická společnost ČLS JEP • Česká lymfologická společnost ČLS JEP • Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP • Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP • Česká společnost pro analytickou cytologii