AKCE

40. Angiologické dny 2015
40. Angiologické dny 2015
19. - 21. února 2015 / Hotel Diplomat, Praha
Výroční kongres České angiologické společnosti J. E. Purkyně.

Dětská diabetologie 2015
Dětská diabetologie 2015
20. - 21. března 2015 / Praha
Konference Pracovní skupiny pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP ve spolupráci s Pediatrickou klinikou 2. LF UK a FN Motol

RECFA visit of the Czech Republic
14. konference dětské pneumologie
ICCT 2015
ICCT 2015
25. - 27. dubna 2015 / Mikulov
3. mezinárodní chemicko-technologická konference

Angio fórum 2015
21. Česko-slovenské angiologické sympozium
PESW 2015
PESW 2015
2. - 4. července 2015 / Roztoky u Prahy
The 3rd Prague Embedded Systems Workshop

MEDIAN ISTS 2015
MEDIAN ISTS 2015
13. - 15. července 2015 / Praha
The International Training School on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale

2nd IUA Course for Young Vascular Specialists
LVA / ICA 2015
LVA / ICA 2015
25. - 28. srpna 2015 / Liberec
12th International Conference on Latent Variable Analysis and Signal Separation

COSKF 2015
COSKF 2015
17. - 18. září 2015 / Praha
5. kongres České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP - FARMAKOTERAPIE OVLIVŇUJÍCÍ NERVOVÝ SYSTÉM

CSAC 2015
CSAC 2015
3. - 6. října 2015 / Olomouc
V4 International Conference Analytical Cytometry VIII

Tělovýchovné lékařství 2015
Tělovýchovné lékařství 2015
8. - 10. října 2015 / Valtice
Konference České společnosti tělovýchovného lékařství a České revmatologické společnosti ČLS JEP

LYMPHO 2015
LYMPHO 2015
22. - 24. října 2015 / Praha
Výroční kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP

Mathematics and Computer Science in Practice: Potential and Reality