AKCE

40. angiologické dny
40. angiologické dny
19.–21. února 2015 / Hotel Diplomat, Praha
Výroční kongres České angiologické společnosti J. E. Purkyně.

Dětská diabetologie 2015
Dětská diabetologie 2015
20.–21. března 2015 / Praha
Konference Pracovní skupiny pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP ve spolupráci s Pediatrickou klinikou 2. LF UK a FN Motol

RECFA visit of the Czech Republic
14. konference dětské pneumologie
ICCT 2015
ICCT 2015
25.–27. dubna 2015 / Mikulov
3. mezinárodní chemicko-technologická konference

Angiofórum 2015
Angiofórum 2015
24.–25. dubna 2015 / Brno
Moderní terapie křečových žil

21. česko-slovenské angiologické sympozium
PESW 2015
PESW 2015
2.–4. července 2015 / Roztoky u Prahy
The 3rd Prague Embedded Systems Workshop

MEDIAN ISTS 2015
MEDIAN ISTS 2015
13.–15. července 2015 / Praha
The International Training School on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale

3rd IUA Course for Young Vascular Specialists
LVA / ICA 2015
LVA / ICA 2015
25.–28. srpna 2015 / Liberec
12th International Conference on Latent Variable Analysis and Signal Separation

ČOSKF 2015
ČOSKF 2015
17.–18. září 2015 / Praha
5. kongres České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP – FARMAKOTERAPIE OVLIVŇUJÍCÍ NERVOVÝ SYSTÉM

CSAC 2015
CSAC 2015
3.–6. října 2015 / Olomouc
V4 International Conference Analytical Cytometry VIII

Tělovýchovné lékařství 2015
Tělovýchovné lékařství 2015
8.–10. října 2015 / Valtice
Konference České společnosti tělovýchovného lékařství a České revmatologické společnosti ČLS JEP

LYMPHO 2015
LYMPHO 2015
22.–24. října 2015 / Praha
Výroční kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP

Mathematics and Computer Science in Practice: Potential and Reality