AKCE

46. angiologické dny
46. angiologické dny
25.–27. února 2021 / on-line
46. kongres České angiologické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí

Dětská diabetologie 2021
Dětská diabetologie 2021
19. března 2021 / Online
Virtuální konference Sekce pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti ČLS JEP

DIALOG 2021
DIALOG 2021
30. května – 1. června 2021 / Hotel Galant, Mikulov
Konference pod záštitou České společnosti klinické biochemie a Beckman Coulter

LIFMAT 2021
LIFMAT 2021
8. dubna 2021 / Online
Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu

19. konference dětské pneumologie
JETC 2021
JETC 2021
14.–18. června 2021 / FJFI ČVUT, Praha + on-line
Joint European Thermodynamics Conference 2021

VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky – KONGRES ODLOŽEN NA ROK 2022
3rd International Conference on Sociolinguistics
ANPC 2021
ANPC 2021
12.–17. září 2021 / Faculty of Architecture, Czech Technical University, Prague
The Nuclear Physics Division (NPD) of the European Physical Society (EPS) introduces a new EPS-NPD divisional conference.

52. konference gynekologie dětí a dospívajících
IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie