ACADEMIC AND MEDICAL
CONFERENCE AGENCY

REFERENCE

SKILEX 2018ANGIOLOGICKÉ DNY 2016

  
IFATCC 2016
 

KONFERENCE CNZ 2016

MUDr. Karel Roztočil, CSc.
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Past President, International Union of Angiology
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.​
Předsedkyně České angiologické společnosti ČLS JEP
doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.
Předseda České lymfologické společnosti ČLS JEP
​prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
1. lékařská fakulta University Karlovy
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
1. místopředseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Eva Ponocná
Eva Ponocná
Ředitelka sekretariátu ČLS JEP
 
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK, Praha
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze, Proděkan pro vnější vztahy
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.        
Předseda České společnosti pro analytickou cytometrii
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie, Ústav experimentální botaniky AV ČR
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
III. interní klinka 1. LF UK a VFN, Předseda České společnosti tělovýchovného lékařství
RNDr. Jiří Rákosník, CSc.
RNDr. Jiří Rákosník, CSc.
Ředitel Matematického ústavu AV ČR
RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
Matematický ústav AV ČR
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
Matematický ústav AV ČR
doc. Ing. Jaromír Lederer
doc. Ing. Jaromír Lederer
Předseda České společnosti průmyslové chemie
doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Vedoucí projektu TileCal pro urychlovač LHC, CERN
Ústav částicové a jaderné fyziky, Centrum částicové fyziky
MUDr. Jan Marušiak, Ph.D.
MUDr. Jan Marušiak, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec
 
prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.
prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.
Prorektor Technické univerzity v Liberci
 
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
FJFI ČVUT v Praze, CERN
 
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Předseda České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
 
prof. Jan Řídký, DrSc.
prof. Jan Řídký, DrSc.
Ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR
prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.
prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.
FZU AV ČR, Fermilab
prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
Mgr. Jana Gregorová
Mgr. Jana Gregorová
Předsedkyně České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP