Komplexní zajištění - Kongresů, konferencí, workshopů
Komplexní zajištění
Komplexní zajištění - Společenských a kulturních akcí
Komplexní zajištění
Služby v oblasti - Asociačního managementu
Služby v oblasti

NOVINKY

4th IUA Course for Young Vascular Specialists
4th IUA Course for Young Vascular Specialists

Z důvodu naplnění kapacity REGISTRACE UZAVŘENA.

EVEQ 2016
EVEQ 2016

eveq.karlin.mff.cuni.cz/Možnost registrace. Více na http://eveq.karlin.mff.cuni.cz/

TOPOSYM 2016
TOPOSYM 2016

Možnost registrace. Více na http://www.toposym.cz/.

NOVINKY

AKCE

48. konference gynekologie dětí a dospívajících
48. konference gynekologie dětí a dospívajících

Konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP, České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP a Sekcie gynekológie detí a dospievajúcich SGPS

15. konference dětské pneumologie
15. konference dětské pneumologie

Imunologické aspekty dětských respiračních onemocnění | Funkční diagnostika dětských respiračních onemocnění | Varia a kazuistiky

PERMEA & MELPRO 2016
PERMEA & MELPRO 2016

Membrane Science and Technology Conference of Visegrád Countries | Membrane and Electromembrane Processes

AKCE


Kongresy | Konference | Sympozia | Workshopy |Školení | Koncerty | Golfové turnaje | Asociační management                   Společnost AMCA byla založena v roce 2005 s cílem poskytovat komplexní služby v oblasti pořádání odborných konferencí, firemních a kulturních akcí. Její pracovní tým tvoří zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v tomto oboru.
Od svého založení společnost úspěšně zorganizovala desítky národních i mezinárodních lékařských, matematicko-fyzikálních a dalších vědeckých konferencí, firemních akcí a koncertů vážné hudby. Největší dosud pořádanou akcí byl 25. světový kongres Mezinárodní angiologické unie, který se konal v červenci 2012 v Praze za účasti 1 100 lékařů a vystavovatelů. Mimo samotnou organizační činnost nabízí společnost AMCA i služby spojené s asociačním managementem.

Mezi naše klienty mimo jiné patří:
• Fyzikální ústav AV ČR • Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze • Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze • Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze • Matematický ústav AV ČR • Česká společnost průmyslové chemie • Česká angiologická společnost ČLS JEP • Česká lymfologická společnost ČLS JEP • Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP • Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP • Česká společnost pro analytickou cytologii.

 

O společnosti